Aktøroversigt / Staten / Styrelsen for fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen arbejder med at fastholde forskellige grupper på arbejdsmarkedet. Handicappede er en af disse grupper, hvorunder der ligger en specialfunktion omhandlende job og handicap. Denne funktion startede som en selvstændig enhed, med formål at være en landsdækkende specialfunktion for personer med funktionsnedsættelse. Siden 2012 har denne været en del af styrelsen for fastholdelse og rekruttering. Specialfunktionen arbejder med rådgivning, information og udvikling inden for området med beskæftigelse af handicappede. Arbejdesgruppens hjemmeside indeholder en række meget interessante sektioner, som givetvis er relevante for målgruppen. Blandt andet indeholder siden en liste med nøglepersoner inden for området, samt en række publikationer omhandlende psykisk og kognitive handicap. 

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064