Aktøroversigt / Staten / Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Styrelsens hjemmeside indeholder en sektion omhandlende socialpsykiatri, hvor der optræder flere interessante elementer i forhold til den specificerede målgruppe. Styrelsen har meget fokus på rehabilitering af psykisk syge, med henblik på at de skal kunne klare sig selv i hverdagen. I denne henseende henvises der til forskellig litteratur inden for området. I sektionen er der afsnit omkring aktuelle tiltag, temaer og udgivelser indenfor området. Et af de temaer der arbejdes med er arbejdsliv, hvor det b. la påpeges at tilknytning til arbejdsmarkedet, synes at have en helbredende effekt. Sektionen indeholder samtidig et løsningsforslag til problemstillingen. Styrelsen har igennem en længere undersøgelse har påvist, at det kan betale sig at ansætte en medarbejder, som har været bruger af psykiatrien. Undersøgelsen har affødt en rapport omkring tilgangen, som kan være interessant at anskue. Dertil kommer en række andre publikationer, som alle omhandler målgruppen i større eller mindre grad. Styrelsen henvises derudover til CABI, Center for ligebehandling af handicappede og Gallojob, som alle beskæftiger sig med at få psykisk syge i arbejde. 

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064