Aktøroversigt / Socialøkonomiske Virksomheder

Socialøkonomiske Virksomheder

Anbefalingsrapporten omhandlende Socialøkonomiske Virksomheder giver denne definition på socialøkonomiske virksomheder:

”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål.” 

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064