Aktøroversigt / Staten / Socialministeriet

Socialministeriet

Ministeriet oprettede pr 1. januar 2011 videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri, som en sammenlægning af de tidligere netværker og videnscentre på området. Formålet med dette center er at oparbejde både almen og specialiseret viden omkring forskellige handicap. Samtidig skal der skabe overblik over metodisk tilgang, indsats og effekten deraf. ViHS er en integreret del af socialstyrelsen.

Ministerier henviser endvidere til følgende organisationer:

-          Danske handicaporganisationer

-          Det centrale handicap råd

-          Organisationen VISO – Den nationale videns -og specialrådgivningsorganisation

Projekter inden for området bliver foretaget af socialstyrelsen. Formålet med de enkelte projekter er at skabe udvikling på området, og samtidig inddrage en række aktørers bidrag til forskellige tiltag.

Ministeriets hjemmeside indeholder endvidere en sektion med publikationer fra ministeriet. Denne har et afsnit omhandlende handicap, dog uden mulighed for at specificere hvilken form for handicap man ønsker udgivelser omkring. En kort gennemgang af afsnittet afslører ingen rapporter omkring målgruppen.       

 www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Handicap/Sider/Start.aspx

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064