Dokumentation og Vidensdeling

Som en del af indsatsen for at indsamle og formidle viden arbejder Videns- og dokumentationscentret på at gennemføre forskningsprojekter relateret til centrets formål om at flytte psykisk sårbare førtidspensionister passiv forsørgelse til aktivt at bidrage til samfundets værdiskabelse

Videns- og dokumentationscentret formidler analyseresultater, forskning mv. til kommuner og andre aktører, der arbejder med psykisk sårbare førtidspensionister. Det sker bl.a. via:

  • centrets online-dialogforum
  • konsulentbistand
  • undervisningsmateriale
  • kurser og konferencer

Centret forventer at have formidlingsmateriale klar fra 2013.

Oversigt over andre relevante ressourcer

  • job-banken.nu hjælper mennesker med et følsomt sind til ansættelse i job med løntilskud eller deltidsjob på ordinære vilkår gennem en kombination af vejledning, opkvalificering og praktikforløb
  • CABI indsamler, udvikler og formidler metoder, viden, værktøjer og inspiration, så jobcentre og virksomheder klædes på til at styrke det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats
  • Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner udfører analyser samt udarbejder og formidler anvendelsesorienteret og praksisnær forskning på kommunernes og regionernes ansvarsområder
  • Discus er et rådgivningsfirma, der beskæftiger sig med de menneskelige ressourcer på arbejdsmarkedet.
  • CARMA beskæftiger sig med forskningsprojekter omkring arbejdsmarkedsforhold på mange niveauer, og laver såvel teoretiske studier som kvantitative og kvalitative empiriske undersøgelser, såvel som nationalt som internationalt funderet forskningsprojekter.
Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064