SFI

 
SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet. 
 
SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet, og samarbejder tæt med de stærkeste faglige miljøer ved de forskellige universiteter.
 
SFI  løser dels opgaver for egne midler dels opgaver på kontrakt for ministerier, kommuner og organisationer. Opgaver på kontrakt udgør omkring halvdelen af SFI's årlige omsætning.
 
SFI’s mission er at levere viden til velfærd. Det gøres ved en kombination af
  • Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
  • Formidling og rådgivning 
  • Anvendt samfundsforskning
  • Indsamling af data til forskning og analyse

SFI’s vision er, at vores arbejde er centralt for udviklingen af det danske velfærdssamfund.
 
Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064