Aktøroversigt / Konsulenthuse / Revacentret BOMI

Revacentret BOMI

Revacentret og Hjerneskadecentret BOMI udgør tilsammen den selvejende institution BOMI. BOMI har ca. 80 medarbejdere, der er parate til at yde en kvalificeret indsat overfor både kursister og samarbejdspartnere. Revacentret BOMIs kerneydelse er afklaring og udvikling af arbejdsevnen hos kursister med truet og eller nedsat arbejdsevne. Derudover tilbyder Revacentret BOMI specialiserede og særligt tilrettelagte forløb til de enkelte kommuner.  Revacentret BOMI modtager årligt ca. 300 kursister til afklaringsforløb.

BOMI har et samarbejde med Roskilde Kommune, ligesom virksomheden henvender sig til andre kommuner med tilbud omkring ressourceforløb, etablering af fleksjob, kompetenceforløb og udviklingsforløb.

For den enkelte med et særligt behov tilbyder BOMI både hold – og individuelle forløb. Disse forløb indeholder elementer som undervisning, individuelle samtaler og praktikperiode. Det er ligeledes muligt at få lavet et afklaringsforløb.

Revacentret BOMI har flere forskellige arbejdsværksteder, hvor de socialt udsatte kan påtage sig arbejde, deriblandt BOMI Metal og Montagen, der leverer ydelser og produkter på markedsvilkår. Det er ligeledes muligt at blive ansat som kantinemedarbejder, pedel og rengøringspersonale. 

http://www.roskildebomi.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064