Aktøroversigt / Regioner / Region Syddanmark

Region Syddanmark

Region Syddanmarks psykiatriområde har til formål at behandle sindslidende personer, i samarbejde med praktiserende læger, sygehuse og kommuner. På regionens hjemmeside linkes der til en undersektion, hvor forskellige oplysninger om psykiatrien er tilgængelig. Informationer og viden om psykiske sygedomme formidles igennem Psykinfo Region Syddanmark, som også kan give patienter eller borgere specifik rådgivning. Forskning på området foretages i samarbejde med Syddansk Universitet, med henblik på at skabe nye og bedre behandlinger for patienterne.

Region Syddanmarks socialsektion indeholder information om tilbud til flere forskellige grupper, deriblandt sindslindende. Regionen opererer med et Center for Misbrug og Socialpsykiatri, hvor der tilbydes forskellige bosteder og dagtilbud til patienterne.

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm267957

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm205225

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm230750 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm156336

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064