Aktøroversigt / Regioner / Region Sjælland

Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland varetager den psykiatriske behandling samt forskning – og akutforpligtigelser i regionen. På psykiatrien forelægger der b.la oplysninger om ventetider, patientforløb, pårørende i psykiatrien samt specifik information om forskellige psykiske sygdomme. Borgere kan endvidere søge rådgivning hos bland andre Psykinfo, der formidler viden og inspiration på området. Sektionen indeholder i afsnittet om psykiatrien, forskellige nøgletal, samt et overblik over de forskellige dele af organisationen. Regionen arbejde på en række forskningsprojekter inden for psykiatrien, med det formål at skabe en bedre patientbehandling.

Regionen socialområde tilbyder botilbud til både unge og voksne i socialpsykiatrien.                       

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/Sider/default.aspx

http://www.regionsjaelland.dk/social/Sider/default.aspx

 

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064