Aktøroversigt / Regioner / Region Nordjylland

Region Nordjylland

Region Nordjyllands Psykiatri sektion omfatter en række tilbud til personer med sindslidelser. Dertil kommer oplysninger om psykiatriske sygehuse, pakkeforløb og generelle informationer til borgerene. Regionen har ligeledes en forskningssektion, hvor forskellige enheder foretager forskningsaktiviteter b. la indenfor skizofreni. Under sektionen fakta og tal, er det muligt at finde statistik omhandlende psykiatrien i Region Nordjylland.

Selvom det er den enkelte kommunes ansvar at stille sociale tilbud til disposition, har regionen er vigtig rolle indenfor socialområdet. Derfor er der oprettet en specialsektor, der varetager koordinationen af rammeaftaler og sociale tilbud.  Regionens tilbud inden for socialpsykiatrien består af en række bosteder og dagtilbud, som sindslidende kan blive visiteret til. Specialsektor samarbejder endvidere med VISO, i tilfælde hvor der kræves specialrådgivning.

http://www.psykiatri.rn.dk/

http://www.psykiatri.rn.dk/Afdelinger/Forskning.htm

http://www.psykiatri.rn.dk/FaktaOgTal/Noegletal/

http://www.rn.dk/Specialsektoren/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064