Aktøroversigt / Regioner / Region Midtjylland

Region Midt

Region Midtjylland opererer med en særskilt funktion under navnet Psykiatri og Social. Funktionen varetager indlæggelser og ambulant behandling, samtidig med at denne driver socialpsykiatriske specialtilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Psykiatri delen på regionens hjemmeside rummer oplysninger om rettigheder, afdelingen, tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling. Patienter kan samtidig få specifikke oplysninger om sygedomme igennem Psykinfo Midt. Under socialsektionen er der oprettet et specialområde omhandlende socialpsykiatri for voksne. Denne fokuserer på tre forskellige målgrupper, hvor især gruppen ”Yngre borgere med kompleksiteter” er interessant.

Psykiatri og Social funktionen indeholder endvidere en forskningssektion der i samarbejde Aarhus Universitet, med det formål at skabe en mere målrettet behandling af patienterne.

På regionens hjemmeside er der muligt at finde specifikke nøgletal for psykiatrien, både budgetmæssigt og antalsmæssigt.

Beskæftigelse nævnes ikke som mulighed i socialpsykiatrien, og heller ikke et samarbejde med andre aktører omtales.

Links:

http://www.regionmidtjylland.dk/psykiatri+og+social/psykiatri

http://www.social.rm.dk/

http://www.psykiatrien.rm.dk/forskning?

http://www.psykiatrien.rm.dk/om+os/n%C3%B8gletal+fra+psykiatrien?

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064