Aktøroversigt / Regioner / Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Region Hovedstadens psykiatri behandler årligt ca. 40.000 mennesker, og er klart det største psykiatri afsnit i Danmark. Funktionen behandler både børn og voksne med forskellige psykiske sygdomme, og der er fokus på at tilpasse behandlingstilbud til den enkelte patient. På psykiatriens hjemmeside foreligger en lang række oplysninger om behandling, sociale tilbud, psykiatriske centre og links til forskellige specifikke områder. Forskning og udviklingen inden for området har en høj prioritet i regionen, da der satses på hele tiden at forbedre diagnosticeringen og behandlingen af den enkelte patient.

Socialpsykiatrien i Region Hovedstaden tilbyder personer med sindslidelser forskellige bo- og rehabiliteringstilbud, med henblik på at yde støtte i hverdagen.

Links:

http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/

http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal_for_RHP/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064