Rapporter

Denne side indeholder rapporter, der er relevante for området.
 
  
  • Analyse af hvorfor flere borgere i Aarhus Kommune end i resten af landet tildeles førtidspension. Det gælder især unge under 30 år, hvor en større andel i Aarhus Kommune får pension begrundet i psykiske lidelser og/eller sociale årsager. Undersøgelsen bygger på økonomiske modelberegninger, journalanalyser, fokusgruppeinterview og personlige interview med aktører m.m.
 
 
 SFI (Lars Brink Thomsen og Jan Høgelund), Handicap og beskæftigelse. Udviklingen mellem 2002 og 2010, 2011.
  • Der er blevet lidt større åbenhed overfor at have kolleger med handicap. Der er større betænkelighed ved at skulle have en kollega med psykisk handicap end med fysisk handicap. Færre med psykisk handicap har arbejde, og af dem, der arbejder, er over en tredjedel ansat på særlige vilkår, som fx fleksjob.
 
 
  • Der er en udtalt stigning både i andelen af unge ledige og i nogle lande i unge med funktionsnedsættelser – især unge med mentale problemer, selv om det er vanskeligt at sammenligne pga. forskelle i registreringsmetoder mv. Både unge ledige og personer med funktionsnedsættelser er EU-prioriterede områder, men der er oftest tale om to komplementære politikområder, der ikke opererer koordineret.
 
 
NFA (Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen), Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde, 2010.
  • Gennemgang af litteratur med henblik på at kortlægge hvilke faktorer der betinger, at personer med mentale helbredsproblemer sygemeldes eller forbliver på arbejdet, og hvilke faktorer der betinger hurtig tilbagevenden efter langvarigt sygefravær. Skelner mellem indikation, moderat og stærk evidens, indikation, modstridende evidens og ingen evidens.
 
 
AKF (Eigil Boll Hansen, Linda Orvokki Frimodt Hansen og Karl Fritjof Krassel), Kommunernes tilrettelæggelse af sagsforløb ved afgørelse af førtidspension og fleksjob, 2010.
  • Belyser hvordan kommunerne har organiseret sig og tilrettelagt sagsforløb omkring tildeling af førtidspension og fleksjob. Størstedelen af jobcentrene har særlige tilbud eller forløb til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere med psykiske problemer (henholdsvis 84 og 73 procent). 
 
 
  • Sætter fokus på at identificere de sociale/personlige kompetencer hos de unge, der ifølge virksomhederne fremmer de unges muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet.
 
 
DSI og SFI (Charlotte Bredahl Jacobsen, Helle Max Martin, Signe Lindgaard Andersen, Rikke Nøhr Christensen og Steen Bengtsson), Stigma og psykiske lidelser, som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark, 2010.
  • Kortlægning der viser, at stigmatisering og social eksklusion er et stort problem både for de mennesker, der lider af en psykisk lidelse, deres pårørende og psykiatrien.
 
 
  • Evaluering af to jobcentres etablering af virksomhedscentre til unge med psykosociale problemer.
 
 
Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064