Aktøroversigt / Interesseorganisationer / Psykiatrifonden

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, der arbejder for at skabe et samfund, hvor færre får psykiske sygdomme og hvor flere bliver raske igen. Dette gøres ved at sætte den mentale sundhed på dagsordenen, både i samfundet som helhed, men også hos den enkelte person i systemet. Nogle af de aktiviteter organisationen fortager i dette henseende er:

-          Opkvalificering af fagpersoner

-          Psykologisk rådgivning til unge

-          Hjælp til at komme i uddannelse og arbejde

På Psykiatrifondens hjemmeside forelægger en særskilt sektion omhandlende beskæftigelse af psykisk syge. Denne indeholder råd og vejledning både til psykisk sårbare, rådgivere i jobcentre og virksomheder. På siden er der ligeledes beskrivelser af indsatser for forskellige grupper og generelle forløb for personer med sindslidelser. Læs mere på http://www.psykiatrifonden.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064