Om VD-centret

I 2011 afsatte Arbejdsmarkedsstyrelsen under beskæftigelsesministeriet midler til oprettelse af Videns- og dokumentationscenter for målrettede beskæftigelsesinitiativer for psykisk sårbare førtidspensionister i Herning. Efter en lidt omtumlet start i 2011 er rammerne for aktiviteterne i centret nu på plads, så centret kan tage fat på det formål, beskæftigelsesministeriet har opstillet.

Formål
Videns- og dokumentationscentrets formål er at understøtte kommunerne i at flytte målgruppen fra passiv forsørgelse til aktivt at bidrage til samfundets værdiskabelse.

Centret arbejder på at udvikle og formidle viden, der kan være med til at sænke fremtidige overførselsindkomster og øvrige samfundsmæssige omkostninger relateret til målgruppen, samtidig med at målgruppens skattegrundlag stiger.

Videns- og dokumentationscentret tilstræber at den indsamlede viden først og fremmest anvendes i Danmark, mens videnkompetencen søges såvel nationalt som internationalt.

Mål
Det overordnede mål for centret er at reducere antallet af personer på førtidspension af psykiske årsager og derigennem mindske overførselsindkomster og forøge skatteindtægter.

Samtidig er det en sekundær målsætning at reducere ressourceforbruget til behandling og pasning af målgruppen.

Planlagte aktiviteter

  • Etablere en kommunikationsplatform og et netværk til at dele og udvikle viden indenfor området
  • Udvikle, igangsætte og evaluere nye projekter i samarbejde med centrets interessenter
  • Opbygning af regional, national og international vidensdatabase
  • Gennemføre relaterede forskningsprojekter
  • Gennemføre kurser og konferencer
  • Udvikle informations- og undervisningsmateriale til interessenter
Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064