Lovgivning

NY REFORM: FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

Der er vedtaget en ny reform om førtidspension og fleksjob, som skal knytte flere mennesker med psykisk sårbarhed til arbejdsmarkedet. Det skal mindske tilgangen til førtidspension og skabe flere jobmuligheder for de mennesker, der har mindst arbejdsevne.  

Reformen betyder konkret, at:

  • Unge under 40 år i udgangspunktet ikke kan få førtidspension fremover.
  • Sårbare og udsatte unge i fremtiden skal have en helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov. Forløbene kan vare fra 1 til 5 år – med mulighed for flere forløb, hvis det er nødvendigt.
  • Der investeres i ressourceforløb, så kommunen får mulighed for at sætte de nødvendige og rigtige tiltag i gang. Der skal være plads til at give tid og ro i en periode til fx et behandlingsforløb i psykiatrien, hvis den enkelte har behov for det.
  • Ressourceforløbene i fremtiden erstatter førtidspensionen for personer under 40 år. Der kan dog fortsat tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at den enkelte ikke kan komme til at arbejde igen.
  • Kommunerne opretter rehabiliteringsteam, der skal sikre en bedre koordinering af indsatsen på tværs af de mange forskellige forvaltninger og sektorer, så den tværgående indsats kommer til at virke i praksis.
  • Forsørgelse: Alle der deltager i ressourceforløbene, skal modtage en ydelse på samme niveau, som den, de modtog forud for forløbet.
  • Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en meget begrænset arbejdsevne fremover reelt kan få glæde af ordningen. Tilskuddene kommer i større udstrækning til at følge dem med den laveste løn og med mindst arbejdsevne.
  • Alle, der i dag er på førtidspension eller i fleksjob bliver ikke berørt af reformen, medmindre de mister deres fleksjob, skifter til et andet fleksjob eller flytter uden for EU.

Ændringer træder i kraft den 1. januar 2013. Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: www.bm.dk

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064