Aktøroversigt / Interesseorganisationer / Landsforeningen SIND

Landsforeningen SIND

Landsforeningen SIND blev etableret 1960 og har siden da arbejdet for, at sindslidende og deres pårørende kan leve et godt liv inden for de rammer samfundet skaber. Sind er en tværpolitisk organisation der samler pårørende, psykisk syge, professionelle og andre omkring forhold der påvirker disse i dagligdagen.

Foreningen tilbyder hjælp til sindslidende og samtidig er det muligt at få en lang række oplysninger om forskellige psykiske lidelser. Foreningen udgiver 6 gange årligt SINDBladet, med artikler om forskellige temaer inden for psykiatrien. 

http://www.sind.dk/

 

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064