Aktøroversigt / Interesseorganisationer / Landsforeningen for førtidspensionister

Landsforeningen for førtidspensionister

Landsforeningen for førtidspensionister varetager flere forskellige opgaver, men beskæftiger sig hovedsageligt med rådgivning, men foreningen afholder ligeledes aktiviteter for førtidspensionister.

Foreningen er baseret på lokalforeninger rundt omkring i landet, og henvender sig en gruppe bestående af langtidssygemeldte, fleks – og skånejobbere samt førtidspensionister. Foreningen har fokus på forskellige mærkesager, man ønsker at skabe mere en anstændig behandling af førtidspensionisterne i kommunerne og statsstyrelserne. 

http://www.foertidspensionist.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064