LAFS

Landsforeningen af Fleks – og skånejobbere har som interesseorganisation til formål at forbedre forholdende for fleks – og skånejobbere. Igennem kurser, rådgivning, samarbejde med kommunale institutioner og dialog med politikerne, arbejder foreningen på at skabe de bedst mulige vilkår for deres målgruppe. 

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064