Incita

Incita er en privat erhvervsdrivende fond, som er etableret i 2008, men har rødder tilbage fra 1966, da virksomheden udspringer af Optræningsinstituttet ved Rigshospitalet. Incita beskæftiger i dag omkring 90 medarbejder, lige fra socialrådgivere og læger til diætiser og virksomhedskonsulenter. 10 % af Incitas personale er ansat i fleksjob eller på andre særlige vilkår. 

Incitas identitet er forbundet med den oprindelige opgave at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet. Incita udvikler og udbreder viden om relationen mellem mennesker og arbejde indenfor Incitas interessesfære.

Virksomheden tilbyder mange forskellige former for forløb, bl.a. ressourceforløb, mentorforløb og uddannelsespakke. Incita har lavet rammeaftaler med Region Hovedstadens, Københavns og Ballerups Jobcentre. Derudover er en Incita en rådgivningsvirksomhed, som hjælper private virksomheder med håndtere langtidssyge medarbejdere og med at forebygge andre psykiske lidelser fx stress.

Løbende deltager Incita i samarbejde med jobcentre, virksomheder, behandlingssystemet, interesseorganisationer i projekter, der fremmer og udvikler beskæftigelsesindsatsen overfor målgruppen. 

http://incita.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064