Huset Venture

Huset Venture er en af Danmarks første socialøkonomiske virksomhed, som ansætter mennesker med nedsat arbejdsevne. Huset Venture blev startet i 1999:

Huset Venture er en socialøkonomisk virksomhed, som primært bliver drevet af folk med nedsat arbejdsevne, dvs. folk der er ansatte på vilkår som fleksjob eller skånejob. Der er omkring 100 medarbejdere ansat til at varetage de meget brede opgaver, som Huset Venture tilbyder.

Virksomheden tilbyder en række produkter og ydelser til andre virksomheder og foreninger, og kan samtidig tilbyde forskellige kurser for flexjobbere med henblik på at give dem større kompetencer på arbejdsmarkedet.

Uddannelse er en af hovedydelserne, dvs. at der tilbydes direkte individuel opkvalificering og ligeledes et samtaleforløb. Man agerer derfor også jobformidler for ledige med et fysisk eller psykisk handicap. Arbejdsprøvning, Afklaringskurser, Mentorforløb, CV-skrivning og PC-kurser tilbydes også.

Kursus og afklaringsfunktionen har fokus på den enkelte persons ressourcer, og målet med de forskellige forløb er altid at få en afklaring samt et job på det regulære arbejdsmarked.
 
Huset Venture har fire filialer, som er baseret i hhv. Storkøbenhavn, Århus, Aalborg (Nr. Sundby) og i Ringkøbing. Den socialøkonomiske virksomhed har et meget bredt produktsortiment, der indeholder alt fra kommunikations – og trykkerisager til uddannelse af ledige med en nedsat arbejdsevne. 
 
Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064