Grantoftegaard

Grantoftegaard har siden 1991 løst opgaver indenfor beskæftigelse, uddannelse og miljøvenlig naturpleje. Virksomheden har omkring 30 fastansatte, hvor 1/3 er ansatte på særlige vilkår. 
 
På Grantoftegaard arbejdes med fokus på udviklingen af de menneskelige ressourcer som nøglen til succes, for såvel den enkelte deltager som for den samlede virksomhed. Grantoftegaard uddanner mennesker med særlige vilkår indenfor landbrug og kontorarbejde, der tilbydes praktikophold og arbejdsprøvning.

Aktiviteterne fordeler sig på forskellige produktions-områder, som spænder over flere faglige felter: markbrug, naturpleje, dyrehold, grønsager, gårdbutik, traktørsted, kaperkørsel og kantine. Bredden i produktionen sikrer større valgmuligheder for og motivation af den enkelte deltager. 

Virksomheden har et samarbejde med Ballerup Kommune, derudover samarbejder Grantoftegaard med virksomheder i nærområdet, dvs. private og offentlige virksomheder i de omkringliggende kommuner. 

http://www.grantoftegaard.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064