Aktøroversigt / Konsulenthuse / Gallojob

Gallojob

I Gallojob oprettes og formidles job med løntilskud. Gallojob tilbyder service og kompetence indenfor det område, som betegnes det rummelige arbejdsmarked. Der er både en side for arbejdssøger og for arbejdstager.

Gallojob har eksisteret i godt og vel 12 år og er en underafdeling af Gallohuset. Gallo Husets vision er, at de kan være med til at nedbryde fordomme omkring psykisk sygdom. Gallo Huset arbejder for at fremme åbenhed og viden om psykiatri. Samfundet har brug for en ændret holdning til psykiatribrugere, og at mange psykiatribrugere har brug for en ændret holdning til, hvad de kan gøre for samfundet. Gallohuset er dermed en informationscafe, hvor sindslidende kan komme og få en snak, derudover afholdes der også foredrag. Alle medarbejdere i Gallo Huset har eller har haft en psykisk sygdom, der er omkring 20 medarbejdere i Gallo Huset.

Gallojobs målgruppe er førtidspensionister, som har fået førtidspension primært på baggrund af et sårbart sind. 

http://www.gallojob.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064