Frida Kahlo Huset

Frida Kahlo Huset er et helhedsorienteret undervisnings-, jobtrænings- og socialpædagogisk tilbud rettet mod unge kvinder mellem 18 år og 30 år, der ikke er blevet forankret i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Frida Kahlo Husets overordnede formål er:

At forberede den unge kvinde til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

At målrette og støtte hende til udvikling af arbejdsidentitet.

At støtte hende til øget selvværd og ændret selvbillede for derved at højne hendes livskvalitet og livsduelighed.

Målgrupper er unge kvinder, der lider af årsager som; spiseforstyrrelse, mobning, seksuelt misbrug, stress, depression og selvskade. Ens for alle kvinder er, at disse er psykisk skrøbelige, har en indadvendt og selvdestruktiv adfærd og har lavt selvværd og selvtillid.

Frida Kahlo Huset tilbyder intern og ekstern praktik og jobtræning, undervisning og opkvalificering i relevante fag, individuel vejledning og støtte og udarbejdelse af handleplan for den enkelte. 

http://fridakahlohuset.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064