Fountain House

Fountain House er for mennesker, som på grund af længerevarende psykisk sygdom eller alvorlige psykiske vanskeligheder har mistet kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsesstedet. 

Fountain House har eksisteret siden 1986 i Danmark, den første afdeling blev etableret i København. I dag findes der 9 huse i Danmark, som foruden København er beliggende i hhv. Århus, Taastrup, Ålborg, Thisted, Vejle, Næstved, Frederikshavn, Furesø og Svaneke. 

Virksomheden tilbyder undervisning, der bliver undervist i mindfullness, yoga, CV-skrivning, PC-færdigheder og andet.

I sin målsætning lægger Fountain House vægt på at give medlemmerne mulighed for at udfolde sig i arbejdsmæssig og social henseende i husets dagligdag og er således et vigtigt supplement til hospitalernes psykiatriske afdelinger og distriktspsykiatrien.

Gennem overgangsarbejde søges det, at folk med længerevarende psykisk sygdom reintegreres på arbejdsmarkedet. Fountain House hjælper den enkelte med at finde et arbejde. 

http://www.fountain-house.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064