Aktøroversigt / Konsulenthuse / DISCUS

DISCUS

 

DISCUS er en rådgivningsvirksomhed, hvis formål er:

DISCUS arbejder med opgaver, der alle har som hensigt at give flest muligt personer adgang til et arbejdsliv og at sikre, at flest muligt borgere deltager aktivt til gavn for den enkelte og for fællesskabet.

Virksomheden henvender sig til alle aktører i samfundet; centrale aktører (ministerier, videncentre, organisationer) lokale aktører (kommuner, foreninger, udvalg, netværk) og private samt offentlige virksomheder.

Virksomhedens opgaver og temaer spænder bredt fra dagpengemodtagere til førtidspension. Under de enkelte områder står DISCUS for forskellige opgaver som eksempelvis ledelse og udførsel af projektet, afholdelse af seminar og vidensindsamling. På nuværende tidspunkt arbejder virksomheden med to interessante projekter, omhandlende jobindsatser for førtidspensionister og gennemførelse af pilotprojektet Virksomhedscentre og ressourceforløb, som er igangsat i tilknytning til førtidspension -og fleksjobreformen.  

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064