Aktøroversigt / Vidensinstitutter / Center for Socialøkonomi

Center for Socialøkonomi

Center for Socialøkonomi støtter etableringen og udviklingen af virksomheder, der har et almennyttigt formål, primært på det sociale-, sundheds- og miljømæssige område. Samtidig opsamles og analyseres viden til at kvalificere rådgivningen og lave en oplysende indsats i den brede offentlighed og blandt meningsdannere på området.
 
 
Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064