Dokumentation og Vidensdeling / Rapporter / Breaking the Barriers

Breaking the Barriers

I stort set alle OECD lande oplever man det paradoks, at selv om den almene sundhed forbedres, forlader stadig flere arbejdsmarkedet på grund af sundhedsproblemer, samtidig med at for få med nedsat arbejdsevne formår at fastholde et arbejde.
 
I samarbejde med Aarhus Kommune deltog Jobbanken i OECD projektet Breaking the Barriers.

Læs mere her
  
 
Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064