Aktøroversigt / Staten / Beskæftigelsesregioner

Beskæftigelsesregioner

Beskæftigelsesregionen varetager følgende opgaver: 

  • Understøtter jobcentrene og sikrer, at der skabes gode resultater i beskæftigelsesindsatsen 
  • Gennemfører en dialogbaseret opfølgning på jobcentrenes indsats og resultater af beskæftigelsesindsatsen 
  • Overvåger og analyserer udviklingen på det regionale arbejdsmarked
  • Stiller viden om det regionale arbejdsmarked til rådighed for de ansvarlige for indsatsen, andre aktører, vejledningsordninger, a-kasser m.fl. 
  • Varetager sekretariatsopgaven for det regionale beskæftigelsesråd 
  • Varetager forvaltningsopgaver i forhold til opholds- og arbejdstilladelser, virksomheders varsling af større afskedigelser og arbejdsfordelinger i virksomheder mv.
Danmark er opdelt i fire beskæftigelsesregioner, læs mere på de forskellige beskæftigelsesregioners hjemmeside:
 
Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064