Aktøroversigt / Staten / Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Ministeriets hjemmeside indeholder information om lovgrundlaget i § 68 omhandlende førtidspensionsreformen, som er omskrevet således at de berørte borgere kan danne sig et overblik. I samme ombæringen henvises der til en forklaring af, hvad det lovmæssigt påkrævede ressourceforløb er, og hvem der kan modtage det. Eksempler på forløb er som følger:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
 • Kurser i at håndtere fx stress/angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder 
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Omhandlede ressourceforløbet oplyser ministeriet også, at der pr. 1/1 2013 er oprette specielle rehabiliteringsteams. Disse skal sikre at kommunen arbejder på tværs af forskellige offentlige myndigheder, samt at indsatsen koordineres. Grupperne skal bestå af personer fra beskæftigelses, sundheds og undervisningsområdet, samt aktører fra socialområdet herunder socialpsykiatrien.

 

Ministeriets hjemmeside, indeholder en mængde publikationer udgivet af ministeriet selv. En af disse publikationer er en redegørelse af udviklingen på førtidspensionsområdet. I denne rapport påvises der en stigende tendens til at psykiske problemer, for især unge mennesker, føre til førtidspension. Rapporten indeholder ligeledes officielle tal for udviklingen. Derudover kommer der ved søgning i arkivet, en række andre udgivelser frem, som kan være interessant. Det bør dog noteres at ingen af disse umiddelbart omhandler afhjælpning af problemstillingen. Publikationssektionen henviser samtidig til undersøgelser udarbejdet af styrelser under ministeriet, såsom arbejdsmarkedsstyrelsen og styrelsen for fastholdelse og rekruttering.   

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064