Aktøroversigt / Interesseorganisationer / Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatris vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. Fokus er på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Bedre Psykiatri er tilhænger af recovery-tankegangen, dvs. at en psykisk sygdom som udgangspunkt ikke er kronisk.

Foreningens medlemmer består af personer med relation til psykisk syge. Bedre Psykiatri varetager disses interesser, og forsøger derigennem at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. Foreningen har ligeledes fokus på at de pårørende i højere grad bliver betragtet som en vigtig ressource, hvilket understøttes af anerkendt forskning. 

http://www.bedrepsykiatri.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064