Aktøroversigt / Staten / Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er den nationale klageinstans på social – og beskæftigelsesområdet. Derudover arbejde Ankestyrelsen med udarbejdelse af forskellige statistikker og undersøgelser til brug i den offentlige sektor. Styrelsen hører under Social – og integrationsministeriet. 

http://www.ast.dk/

Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064