NB! Finansiering af VDC udløb i 2015. Indholdet på hjemmesiden fremstår i dag mangelfuld og med fejl. Vi håber dog, at hjemmesiden alligevel i beskendent omfang kan være til gavn og have værdi, samt bidrage til at kaste lys over psykisk sårbare og deres arbejdspotentiale

 
 
 

Videns - og dokumentationscentret under Jobbanken arbejder med at afdække og analysere - kvantitativt såvel som kvalitativt - tidligere foretagne initiativer samt alle nuværende initiativer nationalt og blandt udvalgte udenlandske aktører.
 
 
Sindslidende førtidspensionister skal ikke nødvendigvis først opkvalificeres, før de sluses ud i et job. I stedet for træning og opkvalificering skal de hurtigst muligt i arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Det er tanken bag Jobbanken og IPS. VDC har besøgt Dartmouth University i USA, hvor IPS først startede op, for at høre mere om IPS og modellen ”Place and train”.
 
           
Jobbankens Videns- og dokumentationscenter afholdte konferencen Transforming Disability into Ability for at sætte fokus på de mange udfordringer der er forbundet med at integrere psykisk sårbare på arbejdsmarkedet.
 
 
 
Employers Opting Out of Disability Insurance.
SFI arrangerede i samarbejde med Jobbankens Videns- og dokumentationscenter en forelæsning med Pierre Koning fra VU University Amsterdam
 
 
I samarbejde med Aarhus Kommune deltog Jobbanken i OECD projektet Breaking the Barriers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videoer

An introduction to Jobbanken’s employment initiatives for mentally vulnerable disability pensioners.
Videns- og dokumentationscenter | Nygade 4, 7400 Herning  | Tlf.: 9722 3064